.

Om Coman

CoMan tillverkar specialfordon för persontransporter med tillgänglighet, flexibilitet och tillförlitlighet som gemensamma funktioner. Vi tillverkar även andra typer av specialfordon för olika typer av transportbehov. 


CoMan bildades i januari 2006 som rekonstruktion och fortsättning av tidigare Omninovas produkter. Våra låggolvsbussar har tillverkats sedan 1999 och totalt har det levererats ca 450 fordon –  ca 200 till Sverige, ca 100 till Japan och resterande till kunder i Frankrike, Danmark, Finland och Tyskland. Vidare tillverkas nu även färdtjänstfordon med alla förekommande installationer och inredningsarbeten.Bolaget är placerat i Bengtsfors i Dalsland och disponerar ca 4500 m² fabriksyta.