Specialanpassade låggolvsbussar

CoMan tillverkar specialfordon för persontransporter med tillgänglighet, flexibilitet och tillförlitlighet som gemensamma funktioner. Vi tillverkar även andra typer av specialfordon för olika typer av transportbehov.

Läs mer om Coman

SPECIALFORDON

Våra fordon används för reguljära busslinjer för mellan 9 och 28 resande, äldre och handikappade, skolskjutsar, färdtjänst, rullande bibliotek och paketleveranser.